RASPORED INICIJALNIH RAZGOVORA

Molimo roditelje da se pridržavaju točnih termina inicijalnih razgovora. Razgovoru može biti nazočan jedan roditelj, ukoliko je drugi roditelj suglasan sa upisom djeteta u vrtić. Također, molimo da dođete BEZ DJECE!! Na razgovor donijeti presliku iskaznice o imunizaciji djeteta koja je uvjet za upis djeteta predškolske dobi u dječji vrtić

Više »

NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik UPRAVNO VIJEĆE KLASA:  112-02/24-02/01 URBROJ: 2196-28-2-05-24-01 Tovarnik, 17. 6. 2024. god. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019 i 57/2022), članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (KLASA: 012-03/20-01/1, URBROJ: 2188/12-JT-1-05-20-1), članka

Više »

PRIVREMENI REZULTATI UPISA DJECE U REDOVNE VRTIĆKE I JASLIČKE PROGRAME

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK HRVATSKIH DRAGOVOLJACA 5 32249 TOVARNIK Tovarnik, 14.6.2024. god. Temeljem Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Palčić, Tovarnik za pedagošku godinu 2024./2025. u redovne vrtićke i jasličke programe te Program predškole (KLASA: 601-02/24-01/04, URBROJ: 2196-28-2-05-24-01) sa 49. sjednice Upravnog vijeća održane 12. lipnja 2024. Upravno vijeće

Više »

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK HRVATSKIH DRAGOVOLJACA 5 32249 TOVARNIK OIB:11610743695 Tel: 032 206 868 e-mail: dvpalcic.tovarnik@gmail.com POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE Pozivaju se na razgovor/intervju kandidati/kinje koji zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja objavljenog dana 16. svibnja 2024. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Više »

NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI – ZAMJENA

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik UPRAVNO VIJEĆE KLASA:  112-03/24-02/04 URBROJ: 2196-28-2-05-24-01 Tovarnik,  15.5.2024. god. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019 i 57/2022), članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (KLASA: 012-03/20-01/1, URBROJ: 2188/12-JT-1-05-20-1), članka 15. Pravilnika

Više »

NATJEČAJ UPISI DJECE U PREDŠKOLU 2024. – 2025.

Dječji vrtić Palčić Tovarnik Hrvatskih dragovoljaca 5 Tovarnik Upravno vijeće KLASA: 601-02/24-01/02 URBROJ: 2196-28-2-05-24-01 Na temelju čl.1.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 43. st.1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik, na 46. sjednici Upravnog vijeća održanoj

Više »

NATJEČAJ UPISI DJECE U VRTIĆ 2024.- 2025.

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK HRVATSKIH DRAGOVOLJACA 5 32249 TOVARNIK UPRAVNO VIJEĆE KLASA: 601-02/24-01/01 URBROJ:2196-28-2-05-24-01 Tovarnik, 8.5.2024. god. Na temelju članka 5. Pravilnika o upisu i mjerilima za upis djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću  Palčić Tovarnik (KLASA: 601-02/24-02/01, URBROJ: 2196-28-2-05-24-01) i Plana upisa u Dječji

Više »

NAJAVA UPISA U DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ, TOVARNIK ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Dječji vrtić Palčić, Tovarnik u svibnju ove godine objavit će natječaj za upis djece za pedagošku godinu 2024./2025. Kao i prošle pedagoške godine zahtjev za upis djeteta u vrtić za pedagošku godinu 2024./2025. moći će se predati isključivo elektronski, putem web aplikacije e-Upisi koja je dio e-usluga portala e-Građani. Prednost e-upisa je da

Više »

OBAVIJEST INFORMATIVNI RODITELJSKI SASTANAK

DJEČJI VRTIĆ „PALČIĆ, TOVARNIK“ HRVATSKIH DRAGOVOLJACA 5 32249 TOVARNIK OBAVIJEST ZA RODITELJE DJECE DORASLE ZA UPIS U I. RAZRED KOJA NE POHAĐAJU  DJEČJI VRTIĆ INFORMATIVNI RODITELJSKI SASTANAK   Roditeljski sastanak ZA RODITELJE DJECE KOJA SU ROĐENA U RAZDOBLJU OD 1. 4. 2017.              DO 31.

Više »