Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik UPRAVNO VIJEĆE KLASA: 112-02/22-02/01 URBROJ: 2196-28-2-05-22-01 Tovarnik, 12. rujna 2022. god. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013 i 98/2019), članka 42.  Statuta Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (KLASA: 012-03/20-01/1,  URBROJ: 2188/12-JT-1-05-20-1), i 

Više »

OBAVIJEST RODITELJIMA NOVOUPISANE DJECE U DV PALČIĆ TOVARNIK PEDAGOŠKE GODINE 2022./2023.

POZIVAJU SE RODITELJI/STARATELJI DJECE KOJA SU NAKON NATJEČAJNOG POSTUPKA OSTVARILA PRAVO UPISA U DV PALČIĆ TOVARNIK PED. GOD. 2022./2023. NA POTPISIVANJE UGOVORA I INICIJALNI RAZGOVOR PREMA NAVEDENOM RASPOREDU. NA POTPISIVANJU UGOVORA DOVOLJNA JE PRISUTNOST JEDNOGA RODITELJA TE NIJE POTREBNO DOVODITI DJECU. NA POTPISIVANJE UGOVORA POTREBNO JE (OBAVEZNO!) DONIJETI POTVRDU NADLEŽNOG

Više »

Odluka o upisima djece 2022/2023

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK UPRAVNO  VIJEĆE KLASA:601-02/22-01/01 URBROJ:2196-28-2-05-22-01 Tovarnik, 13. srpnja 2022. god. Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 , 107/07, 94/13 i 98/19), članka 9. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Palčić Tovarnik, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik na 26. sjednici održanoj

Više »

Natječaj za radno mjesto – ODGOITELJ/ICA zamjena za ravnatelja

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik KLASA: 112-03/22-02/03 URBROJ: 2196-28-2-05-22-01 Tovarnik, 5. 7. 2022. god. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013 i 98/2019), članka 42.  Statuta Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (KLASA: 012-03/20-01/1,  URBROJ: 2188/12-JT-1-05-20-1), i  članka 15.

Više »

Natječaj za radno mjesto – ODGAJATELJ/ICA do kraja godine

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik KLASA: 112-03/22-02/04 URBROJ: 2196-28-2-05-22-01 Tovarnik, 5. 7. 2022. god. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013 i 98/2019), članka 42.  Statuta Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (KLASA: 012-03/20-01/1,  URBROJ: 2188/12-JT-1-05-20-1), i  članka 15.

Više »

Natječaj za radno mjesto – ODGAJATELJ/ICA kraća zamjena

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik KLASA: 112-03/22-02/02 URBROJ: 2196-28-2-05-22-01 Tovarnik, 5. 7. 2022. god. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013 i 98/2019), članka 42.  Statuta Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (KLASA: 012-03/20-01/1,  URBROJ: 2188/12-JT-1-05-20-1), i  članka 15.

Više »

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK

Na temelju Plana upisa u Dječji vrtić Palčić Tovarnik za pedagošku godinu 2022./2023. (KLASA:601-02/22-01/01,  URBROJ:2196-28-2-05-22-01) koji je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik na svojoj sjednici održanoj 15. lipnja 2022.g., Dječji vrtić Palčić Tovarnik objavljuje NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK za pedagošku godinu 2022./2023.  

Više »

Natječaj za provođnje postupka upisa djece u program predškole Dječjeg vrtića Tovarnik

Dječji vrtić Palčić Tovarnik Hrvatskih dragovoljaca 5 Tovarnik Upravno vijeće KLASA: 601-05/22-01/03 URBROJ: 2196-28-2-05-22-01 Na temelju čl.1.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 43. st.1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik, na 25. sjednici Upravnog vijeća održanoj

Više »