Glavne vijesti

RASPORED INICIJALNIH RAZGOVORA

Molimo roditelje da se pridržavaju točnih termina inicijalnih razgovora. Razgovoru može biti nazočan jedan roditelj, ukoliko je drugi roditelj suglasan sa upisom djeteta u vrtić. Također, molimo da dođete BEZ DJECE!! Na razgovor donijeti presliku iskaznice o imunizaciji djeteta koja je uvjet za upis djeteta predškolske dobi u dječji vrtić

Više »

NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik UPRAVNO VIJEĆE KLASA:  112-02/24-02/01 URBROJ: 2196-28-2-05-24-01 Tovarnik, 17. 6. 2024. god. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019 i 57/2022), članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (KLASA: 012-03/20-01/1, URBROJ: 2188/12-JT-1-05-20-1), članka

Više »

PRIVREMENI REZULTATI UPISA DJECE U REDOVNE VRTIĆKE I JASLIČKE PROGRAME

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK HRVATSKIH DRAGOVOLJACA 5 32249 TOVARNIK Tovarnik, 14.6.2024. god. Temeljem Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Palčić, Tovarnik za pedagošku godinu 2024./2025. u redovne vrtićke i jasličke programe te Program predškole (KLASA: 601-02/24-01/04, URBROJ: 2196-28-2-05-24-01) sa 49. sjednice Upravnog vijeća održane 12. lipnja 2024. Upravno vijeće

Više »

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK HRVATSKIH DRAGOVOLJACA 5 32249 TOVARNIK OIB:11610743695 Tel: 032 206 868 e-mail: dvpalcic.tovarnik@gmail.com POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE Pozivaju se na razgovor/intervju kandidati/kinje koji zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja objavljenog dana 16. svibnja 2024. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Više »

NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA U PREDŠKOLI

NATJEČAJ Radno mjesto – ODGOJITELJ/ICA U PREDŠKOLI – 1 izvršitelj/ica (m/ž) – puno radno vrijeme – na određeno, provođenje kraćeg programa predškole   Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019 i 57/2022). Razina obrazovanja: Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za

Više »

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Temeljem članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), te članku 7. Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave u Dječjem vrtiću Palčić Tovarnik, naručitelj Dječji vrtić Palčić Tovarnik pokrenuo je postupak jednostavne nabave, čija je procijenjena vrijednost veća od 9.291,95 EUR (70.000 kn), a

Više »

NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI, treći odgojitelj

Radno mjesto – ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI, treći odgojitelj – 1 izvršitelj/ica – puno radno vrijeme – na određeno do kraja pedagoške 2023./2024. godine – povećan opseg posla Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019 i 57/2022). Razina obrazovanja: Završen

Više »