Registar dokumenata

DOKUMENTOBJAVLJENO
natječaj_odgojitelja neodređeno17.06.2024.
Proracun.hr - Lista isplata03.06.2024.
Pravilnik o upisima_novi08.05.2024.
Proracun.hr - Lista isplata02.05.2024.
Proracun.hr - Lista isplata29.03.2024.
Proracun.hr - Lista isplata09.02.2024.
Obrasci_financijskih_izvjestaja za 202302.02.2024
DV PALČIĆ BILJEŠKE 202302.02.2024
Financijski plan i obrazloženje 202416.01.2024
Godisnje_izvjesce 202310.01.2024
odluka_jednostavna nabava catering14.12.2023.
Zapisnik_jednostavna nabava catering14.12.2023.
natječaj zamjena_14.12.14.12.2023.
Kurikulum 2022_202712.10.2021.
Godišnji plan i program rada za 23_24 pedagošku godinu10.10.2023.
izvješće o radu 22_2310.10.2023.
OBAVIJEST KANDIDATIMA - NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA (ZAMJENA) 21.4.2023.03.05.2023.
Natječaj odgojitelj predškolske dobi 2023.21.04.2023.
OBAVIJEST KANDIDATIMA_ožujak Natječaj za odgojitelja04.04.2023.
NATJEČAJ ODGOJITELJ - ZAMJENA24.03.2023.
REGISTAR UGOVORA U 202313.03.2023.
REGISTAR UGOVORA U 202213.03.2023.
Plan nabave za 2023.god.13.03.2023.
Plan-nabave-za-2022.-godinu13.03.2023.
Poziv-testiranje odgojitelj predškola27.02.2023.
Potvrda o učitanom financijskom izvještaju 2023.24.02.2023
Izvještaj proračuna.proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2023.24.02.2023
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 202324.02.2023
Bilješke uz financijski izvještaj 202324.02.2023
NATJEČAJ-ODGOJITELJ-PREDŠKOLA27.02.2023.
NATJEČAJ 2-ODGOJITELJ ZAMJENA27.02.2023.
NATJEČAJ 1-ODGOJITELJ ZAMJENA27.02.2023.
Godisnje_izvjesce 2022..26.01.2023.
Obrasci_financijskih_izvjestaja_2022.24.01.2023.
DV PALČIĆ BILJEŠKE24.01.2023.
proračun 2023.27.12.2022.
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA2023_Palčić Tovarnik27.12.2022.
bagatelna nabava_catering2023.27.12.2022.
IZVJEŠĆE 2021_202209.11.2022.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2022_2023 Palčić09.11.2022.
Proračun posebni i opći dio04.11.2022.
Poziv_pisano testiranje_odgojitelji26.09.2022.
PROCEDURA DOSTAVA UGOVORA22.08.2022.
Palčić izvještaj 01-12 202104.02.2022.
FinancijskI plan za 2022.god. DV PALČIĆ TOVARNIK04.02.2022.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE17.01.2022.
PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA31.12.2021.
Pravilnik jednostavna nabava Palčić04.12.2021.
Procedura obrade zahtjeva_Palčić Tovarnik12.10.2021.
Procedura naplate prihoda_DV Palčić Tovarnik12.10.2021.
POLITIKA PRIVATNOSTI_DV PALČIĆ TOVARNIK12.10.2021.
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA11.10.2021.
odluka_god.plan i prog.01.10.2021.
Kurikulum_DV Palčić Tovarnik_2021-202201.10.2021.
Kurikulum_DV Palčić Tovarnik_2021-202201.10.2021.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2021-2022.01.10.2021.
odluka_UV_IZVJEŠĆE09.09.2021.
IZVJEŠĆE_GOD. PLAN I PROGRAM2020_202109.09.2021.
STATUT27.08.2021.
Sigurnosno zaštini protokoli PALČIĆ27.08.2021.
Procedura e-račun27.08.2021.
Procedura ugovorne obveze27.08.2021.
Procedura putni nalozi27.08.2021.
PROCEDURA BLAGAJNA27.08.2021.
Pravilnik zaštita podataka Palčić27.08.2021.
Pravilnik Zaštita od požara Palčić27.08.2021.
PRAVILNIK ZAŠTITA NA RADU PALČIĆ27.08.2021.
Pravilnik unutarnje ustrojstvo Palčić27.08.2021.
Pravilnik o upisu djece PALČIĆ27.08.2021.
pravilnik o radu Palčić27.08.2021.
pravilnik pristup info27.08.2021.
Poslovnik odgojiteljsko Palčić27.08.2021.
POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA VRTIĆA27.08.2021.
Odluka službenik-zaštita podataka27.08.2021.
ODLUKA SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE27.08.2021.
Odluka_katalog info27.08.2021.
Kurikulum "PALČIĆ" Tovarnik27.08.2021.
Kućni Red27.08.2021.
Godišnji plan i program_Palčić27.08.2021.
ETIČKI KODEKS27.08.2021.