Glavne vijesti

Odluka o upisima djece 2022/2023

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK UPRAVNO  VIJEĆE KLASA:601-02/22-01/01 URBROJ:2196-28-2-05-22-01 Tovarnik, 13. srpnja 2022. god. Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 , 107/07, 94/13 i 98/19), članka 9. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Palčić Tovarnik, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik na 26. sjednici održanoj

Više »

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK

Na temelju Plana upisa u Dječji vrtić Palčić Tovarnik za pedagošku godinu 2022./2023. (KLASA:601-02/22-01/01,  URBROJ:2196-28-2-05-22-01) koji je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik na svojoj sjednici održanoj 15. lipnja 2022.g., Dječji vrtić Palčić Tovarnik objavljuje NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK za pedagošku godinu 2022./2023.  

Više »

Natječaj za provođnje postupka upisa djece u program predškole Dječjeg vrtića Tovarnik

Dječji vrtić Palčić Tovarnik Hrvatskih dragovoljaca 5 Tovarnik Upravno vijeće KLASA: 601-05/22-01/03 URBROJ: 2196-28-2-05-22-01 Na temelju čl.1.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 43. st.1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik, na 25. sjednici Upravnog vijeća održanoj

Više »

OBAVIJEST ZA RODITELJE – E-UPISI!

Poštovani roditelji, Zahtjeve za upis djece u pedagošku godinu 2022./2023. moći ćete predati putem aplikacije e-građani na poveznici https://vrtici.e-upisi.hr/  u periodu od 16. 6. 2022. do 24. 6. 2022. Sustavu e-građani možete pristupiti koristeći bilo koju od 27 vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792).  Bilo bi svakako dobro

Više »

OBAVIJEST O UPISIMA DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Poštovani roditelji/skrbnici, Upis djece u Dječji vrtić Palčić Tovarnik ove godine obavljat će se putem nacionalnog portala e-Upisi, odnosno putem nacionalnog portala e-Građani. Cilj ove usluge je osigurati Vam što jednostavniji i napredniji sustav za prijavu djeteta u dječji vrtić.  Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati: – NIAS vjerodajnicu najmanje

Više »

OBAVIJEST KANDIDATIMA – NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK Hrvatskih dragovoljaca 5 32249 Tovarnik KLASA:112-03/22-03/01 URBROJ:2196-28-2-01-22-01 Tovarnik, 21. 4. 2022. god.   OBAVIJEST KANDIDATIMA o postupku provedbe natječaja  za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA  na određeno, puno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice s porodiljnog/roditeljskog dopusta 1 izvršitelj/ica I Na natječaj za radno  mjesto ODGOJITELJ/ICA na određeno/puno

Više »

PONOVLJENI NATJEČAJ ZA 1 ODGOJITELJA-ZAMJENA

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik KLASA: 112-03/22-02/01 URBROJ: 2196-28-2-05-22-02 Tovarnik, 6. 4. 2022. god. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013 i 98/2019), članka 42.  Statuta Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (KLASA: 012-03/20-01/1,  URBROJ: 2188/12-JT-1-05-20-1), i  članka 15.

Više »

Natječaj za radno mjesto-ODGOJITELJ/ICA

Natječaj za radno mjesto  – ODGOJITELJ/ICA   – 1 izvršitelja/ice, puno radno vrijeme  – na određeno, do povratka odsutne radnice s bolovanja, porodiljnog i roditeljskog dopusta (duža  zamjena)  – odgojno-obrazovni rad s djecom jasličke dobi u mješovitoj jasličkoj skupini  Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 

Više »