NATJEČAJ UPISI DJECE U VRTIĆ 2024.- 2025.

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK

HRVATSKIH DRAGOVOLJACA 5

32249 TOVARNIK

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-02/24-01/01

URBROJ:2196-28-2-05-24-01

Tovarnik, 8.5.2024. god.

Na temelju članka 5. Pravilnika o upisu i mjerilima za upis djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću  Palčić Tovarnik (KLASA: 601-02/24-02/01, URBROJ: 2196-28-2-05-24-01) i Plana upisa u Dječji vrtić Palčić Tovarnik za pedagošku godinu 2024./2025. (KLASA: 601-02/24-01/01, URBROJ: 2196-28-2-05-24-01) koji je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik na svojoj 46.  sjednici održanoj 25. 4. 2024. god., Dječji vrtić Palčić Tovarnik objavljuje

 

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK

za pedagošku godinu 2024./2025.

 

Prijave za upis djece podnose se od 9. do 17. svibnja 2024. godine do 12:00 sati putem aplikacije „e-Upisi“ dostupne na portalu „e-Građani“  na sljedećem linku 

https://vrtici.e-upisi.hr/ 

 

Prijaviti se u sustav možete korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792 ). 

Preporučuje se roditeljima da prije upisa provjere podatke koji su od značaja za upis (da u sustavu e-Građani vide djecu, da im je prijavljena ispravna adresa i slično). 

Prije podnošenja zahtjeva za upis djeteta potrebno je obavezno pročitati sve upute za upis.

Upisni rokovi su zadani i ne mogu se mijenjati, a predaja zahtjeva nakon isteka upisnog roka redovitih upisa neće biti moguća. 

Za sve roditelje koji nemaju uvjete za pristup e-prijavi tehnička podrška bit će pružena u Upravi Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik, Hrvatskih dragovoljaca 5, Tovarnik. Za korištenje tehničke podrške u periodu upisa, obvezna je prethodna najava na e-mail: dvpalcic.tovarnik@gmail.com

 

Programi predškolskog odgoja za djecu rane i predškolske dobi ostvaruje se u jasličkim i vrtićkim skupinama. 

U program jaslica može se upisati dijete koje do 31. kolovoza 2024. god. navrši 1 godinu života.

U vrtićki program može se upisati dijete koje do 31.kolovoza 2024. god. navrši 3 godine života.

 

Dječji vrtić je dužan, sukladno svom kapacitetu, organizirati redovite programe ranog i predškolskog odgoja za djecu s prebivalištem na području Općine Tovarnik.

Prednost pri upisu u programe Dječjeg vrtića ostvaruju djeca koja zajedno s roditeljima/skrbnicima imaju prebivalište na području Općine Tovarnik.

Ukoliko preostane slobodnih mjesta za upis, u programe Dječjeg vrtića mogu se upisati i djeca koja zajedno s roditeljima/skrbnicima imaju boravište na području  Općine Tovarnik kao i djeca koja imaju prebivalište na području drugih gradova i općina. 

 

Sukladno članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju prednost pri upisu u dječji vrtić za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

 

Ako dječji vrtić ne može upisati svu prijavljenu djecu, nakon upisa djece koja su do 1. travnja tekuće godine navršila četiri godine života, preostala djeca se upisuju na način da prednost pri upisu imaju:

  • Djeca oba zaposlena roditelja/skrbnika/samohranog zaposlenog roditelja
  • Djeca iz obitelji s troje i više djece
  • Djeca samohranih roditelja
  • Djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima
  • Djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji
  • Djeca jednoroditeljskih obitelji
  • Djeca roditelja invalida Domovinskog rata
  • Djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
  • Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade 

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova. 

Ukoliko dvoje ili više djece ostvaruje jednak broj bodova, redoslijed prednosti pri upisu utvrđuje se prema kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem.

Upravno vijeće na temelju rezultata bodovanja zahtjeva za upis djece donosi Odluku o upisu djece.

Odluka o upisu kao i lista čekanja sa šiframa djece koje su dodijeljene roditelju prilikom predaje zahtjeva za upis biti će objavljena najkasnije 15. lipnja 2024.g. na web stranici www.palcictovarnik.hr  i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik. 

Dijete koje po natječaju nije upisano vodi se na listi čekanja te će ostvariti pravo upisa tijekom godine ukoliko se oslobodi mjesto u odgojnoj skupini ili se proširi kapacitet Vrtića. 

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik do 23. 6. 2024. god.

Primljena djeca počinju koristiti program početkom nove pedagoške godine, odnosno 1. rujna 2024.g. 

 

VAŽNA NAPOMENA: Roditelji neupisane djece čiji se zahtjevi za upis nalaze na listi čekanja za pedagošku godinu 2023./2024., ukoliko su zainteresirani za upis u novu pedagošku godinu, trebaju ponovno podnijeti zahtjev za upis u pedagošku godinu 2024./2025. Zahtjevi s liste čekanja se NE PRENOSE automatski u natječaj za novu pedagošku godinu.

upute-e-upisi.pdf

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Džunja, mag. iur.

Podjelite sa prijateljima:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on vk
Share on email

Sadržaj