POZIV ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI PUTEM PISANOG TESTA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJICE

POZIV ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI PUTEM PISANOG TESTA

ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJICE

Neodređeno, puno radno vrijeme, jedan izvršitelj

(NATJEČAJ OBJAVLJEN 17. lipnja 2024. GODINE)

 Povjerenstvo zaduženo za provedbu natječaja uvidom u natječajnu dokumentaciju natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Dječjeg vrtića Palčić, Tovarnik i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Palčić, Tovarnik od 17. lipnja 2024. godine za prijam u radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme, na radno mjesto odgojiteljice, jedan izvršitelj, obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja održat će u prostorijama Dječjeg vrtića Palčić, Tovarnik, 9. 7. 2024. godine s početkom u 10,00 sati.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu ili drugu ispravu temeljem koje se nedvojbeno može utvrditi identitet.

 Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

POVJERENSTVO JE UTVRDILO DA PISANOM TESTIRANJU MOGU PRISTUPITI SLJEDEĆI KANDIDATI (prema abecednom redu):

 1. ANTOLOVIĆ, ANJA
 2. ČOLIĆ, BLAŽENKA

 

 

POVJERENSTVO JE UTVRDILO DA PISANOM TESTIRANJU NE MOGU PRISTUPITI SLJEDEĆI KANDIDATI:

 1. KASALO-BANIĆ, SVJETLANA – NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA

 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pisana provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja

Izvori za pripremu pisane provjere znanja su:

 1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br.

63/2008 i 90/10).

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 I 94/13.

98/19. i 57/22)

 1. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, MZO
 2. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)

Nakon pisanog testiranja Povjerenstvo će sastaviti rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova, a koja će biti objavljena na web stranici DV Palčić, Tovarnik,  www.palcictovarnik.hr te sastaviti Izvješće koje se dostavlja ravnateljici i Upravnom vijeću DV Palčić, Tovarnik.

 

PRAVILA TESTIRANJA

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće

identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji

ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te osobe za

koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja

testiranje.

 

 1. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem
 2. Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

 Pisana provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • Provjera poznavanja važnih dokumenata koji oblikuju i reguliraju rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Pisana provjera znanja traje ukupno 30 minuta.

 Za vrijeme pisane provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen/a s testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće ocjenjivati te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao/la prijavu na natječaj.

 

Ovaj Poziv objavit će se na web stranici  i oglasnoj ploči DV Palčić Tovarnik.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik

Cijeli poziv možete preuzeti ovdje :

POZIV KANDIDATIMA ZA NATJEČAJ OD 17.6.2024.

Podjelite sa prijateljima:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on vk
Share on email

Sadržaj