PRIVREMENI REZULTATI UPISA DJECE U REDOVNE VRTIĆKE I JASLIČKE PROGRAME

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK

HRVATSKIH DRAGOVOLJACA 5

32249 TOVARNIK

Tovarnik, 14.6.2024. god.

Temeljem Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Palčić, Tovarnik za pedagošku godinu 2024./2025. u redovne vrtićke i jasličke programe te Program predškole (KLASA: 601-02/24-01/04, URBROJ: 2196-28-2-05-24-01) sa 49. sjednice Upravnog vijeća održane 12. lipnja 2024. Upravno vijeće Dječjeg vrtića donosi

PRIVREMENE REZULTATE

 UPISA DJECE U REDOVNE VRTIĆKE I JASLIČKE PROGRAME

R. br. UID Zahtjeva Šifra Zahtjeva Bodovi
1 e92578bf-53df-4037-905c-89f8bd29c904 6481603 29
2 1ea26055-dee6-4dff-acd4-84a36663a058 8657620 27
3 22e585d0-1eef-47f9-9b98-553e0779ad3e 8841801 24
4 97fbe3bd-8768-4b07-91a7-597637cd0427 7610518 24
5 411a6042-242f-4a0f-b070-d7ee34949cb3 3424873 24
6 410a02fd-3082-4415-a3d1-b17fd6e22135 9319310 22
7 b7697785-a39b-4875-9ba2-ff78799300e6 5256672 20
8 e2a81be2-0220-4ca9-a580-66616006e783 8795642 20
9 63aa7ed4-a2d2-49f3-b761-0df19f0ea3f1 3145121 16
10 82040508-2df3-4356-8e99-cf1b5d8a3bd6 1638234 14
11 fca21db0-eafb-4e92-a9f7-665ea898d9e8 9657317 12
12 3acef8ee-e381-4821-bf18-695723f89b58 8202971 12
13 fd856bc4-c4b6-4ac9-b154-58436106f9fe 0269140 10

LISTA ČEKANJA 

DJECA/RODITELJI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U OPĆINI TOVARNIK 

R.

br.

UID ZAHTJEVA ŠIFRA ZAHTJEVA
1. 6d42ec30-c9f7-43af-ab1c-16d0dc4f136d 9969157
2. 7c05f1cc-a6b0-4d71-82f5-cc97b29ad7df 0248609

 

Za upis u program predškole nije bilo zahtjeva.

Nakon provedenog natječaja za upis djece u pedagošku godinu 2024./2025. DV Palčić Tovarnik nema slobodnih kapaciteta za upis.

Podnositelj Zahtjeva za upis nezadovoljan rezultatima upisa može izjaviti žalbu u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa djece. 

Žalba se podnosi Upravnom vijeću DV Palčić Tovarnik, Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik, pisanim putem zemaljskom poštom ili elektroničkom poštom na dvpalcic.tovarnik@gmail.com s naznakom „Žalba na Odluku o rezultatima upisa djece“.

Napominjemo da objava liste s poretkom djece ne znači da je dijete upisano vrtić!

Dijete je upisano u vrtić tek nakon obavljenog inicijalnog razgovora sa stručnim timom vrtića i potpisivanjem ugovora o korištenju usluga DV Palčić Tovarnik!

Raspored inicijalnih razgovora i potpisivanja ugovora bit će objavljen na web stranici vrtića www.palcictovarnik.hr  nakon isteka žalbenog roka, 8 dana od dana objave rezultata.

Dokument možete pogledati ovdje

Podjelite sa prijateljima:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on vk
Share on email

Sadržaj