odgojitelj

Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik UPRAVNO VIJEĆE KLASA: 112-02/22-02/01 URBROJ: 2196-28-2-05-22-01 Tovarnik, 12. rujna 2022. god. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013 i 98/2019), članka 42.  Statuta Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (KLASA: 012-03/20-01/1,  URBROJ: 2188/12-JT-1-05-20-1), i 

Više »