9 prosinca, 2021

Natječaj za radno mjesto odgajatelj/ica

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK  Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik  KLASA: 112-03/21-02/04  URBROJ: 2188/12-JT-1-05-21-01  Tovarnik, 9. 12. 2021. god.  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997,  107/2007, 94/2013 i 98/2019), članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (KLASA: 012- 03/20-01/1, URBROJ: 2188/12-JT-1-05-20-1), i članka

Više »