Poziv- testiranje odgojitelj za predškolsku

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK

HRVATSKIH DRAGOVOLJACA 5

32249 TOVARNIK

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-02/23-03/01

URBROJ: 2196-28-2-08-23-01

Tovarnik, 27. 2. 2023. god.

Temeljem Pravilnika o radu DV Palčić Tovarnik (klasa: 601-02/20-02/05, urbroj:2188/12-JT-1-05-20-18) čl. 6 i čl.7, Povjerenstvo za provedbu natječaja za 1 odgojitelja, na određeno, nepuno radno vrijeme, provođenje programa predškole u Ilači, objavljenog od 17.2.2023. do 25. 2. 2023. godine na web stranici  HZZ-a Vukovar, DV Palčić Tovarnik www.palcictovarnik.hr i oglasnoj ploči DV Palčić upućuje

POZIV

na provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testa

 

I

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju koje će se održati 2. 3. 2023. god. (četvrtak) u 10.00 sati u prostorijama DV Palčić Tovarnik, Hrvatskih dragovoljaca 5, Tovarnik, mogu pristupiti kandidati:

  1. Marija Juričić, Čakovci
  2. Melani Markutović, Tovarnik

II

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge zbog kojih pojedini kandidat eventualno ne pristupi testiranju u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i /ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

III

PRAVILA I PODRUČJE TESTIRANJA

Pisani test sastoji se od 5 pitanja. Testiranje traje 60 minuta. Kandidati/kinje su dužni/e pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta.

Svako pitanje se može vrednovati s 1 bodom, ovisno o točnosti odgovora može se dodijeliti i polovičnih 0,5 bodova. Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju, te će ovisno o uspjehu na testiranju, vršiti i rangiranje kandidata. Tako će Upravnom vijeću biti predložen kandidat/kinja sa najvećim brojem bodova.

Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta, a pitanja će se odnositi iz područja:

  1. Pravilnik o sadržaju i i trajanju programa predškole (2014.)
  2. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Službeni vjesnik „Narodne novine“ broj 05/15.)
  3. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Službeni vjesnik „Narodne novine“ broj 83/01.)
  4. Slunjski, E. Dječji vrtić : zajednica koja uči : mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja. Zagreb: Spektar media, 2008.
  5. Miljak, A. Življenje djece u vrtiću : novi pristupi u shvaćanju, istraživanju i organiziranju odgojno-obrazovnog procesa u dječjim vrtićima. Zagreb : SM naklada, 2009.

IV

Ukoliko nakon pisanog testiranja kandidati ostvare jednak broj bodova, bit će pozvani na usmeno testiranje (intervju) kojim se utvrđuje motiviranost za rad.

Rezultati pisanog testiranja i Odluka o izboru kandidata bit će objavljeni na web stranici Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik www.palcictovarnik.hr  i oglasnoj ploči Vrtića.

V

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči vrtića.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Preuzmi dokument : POZIV-TESTIRANJE ODGOJITELJ PREDŠKOLA
Podjelite sa prijateljima:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on vk
Share on email

Sadržaj