POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Temeljem članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), te članku 7. Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave u Dječjem vrtiću Palčić Tovarnik,

naručitelj Dječji vrtić Palčić Tovarnik pokrenuo je postupak jednostavne nabave, čija je procijenjena vrijednost veća od 9.291,95 EUR (70.000 kn), a manja od 26.548,42 EUR (200.000 kn), za usluge pripremanja i dostave toplog obroka (catering) za djecu Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik

  1. Naručitelj: Dječji vrtić Palčić Tovarnik

        Hrvatskih dragovoljaca 5

         32249 Tovarnik

OIB: 11610743695

Internetska stranica: www.palcictovarnik.hr 

Kontakt osoba: Nada Grgić, ravnateljica

Tel: 032 206 868

  1. Opis predmeta nabave: Usluge pripreme i dostave toplih obroka (ručka) za potrebe djece Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik.

PRILOG : JEDNOSTAVNA-NABAVA-TOPLI-OBROK-CATERING_2024

Podjelite sa prijateljima:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on vk
Share on email

Sadržaj