Odluka o upisima djece 2022/2023

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ TOVARNIK

UPRAVNO  VIJEĆE

KLASA:601-02/22-01/01

URBROJ:2196-28-2-05-22-01

Tovarnik, 13. srpnja 2022. god.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 , 107/07, 94/13 i 98/19), članka 9. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Palčić Tovarnik, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik na 26. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2022. godine, donijelo je

O D L U K U 

o upisu djece u Dječji vrtić Palčić Tovarnik za 

pedagošku godinu 2022./2023.

  • 1. UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA (prilog-liste upisane djece)

Za upis djece u vrtić prihvaćeno je  15 zahtjeva, od toga:

  • za 10-satni redovni vrtićki program: 7 zahtjeva
  • za 5,5-satni redovni vrtićki program : 0 zahtjeva
  • za 10-satni redovni jaslički program: 8 zahtjeva
  • za program predškole: 7 zahtjeva
  • 2. Za upis djece u vrtić/jaslice odbijenih je 5 zahtjeva (prilog-lista neupisane djece), od čega:
  • za 10-satni redovni jaslički program: 4 zahtjeva
  • 1 zahtjev za 10-satni vrtićki program podnesen izvan upisnog roka

Slobodnih kapaciteta  nakon utvrđenih rezultata upisa nema

3. Roditelji/staratelji djece koja su ovom Odlukom  upisana u  Dječji vrtić Palčić Tovarnik za pedagošku godinu 2022./2023., dužni su potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga predškolskog odgoja (čl. 12 Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Palčić Tovarnik). Potpisivanje ugovora bit će u mjesecu kolovozu te će termini biti naknadno objavljeni na web stranici DV Palčić Tovarnik www.palcictovarnik.hr

4. Ova Odluka bit će objavljena na Oglasnoj ploči vrtića te web stranici www.palcictovarnik.hr

POUKA  O  PRAVNOM  LIJEKU:

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave Odluke o upisu djece u DV Palčić Tovarnik za pedagošku godinu 2022./2023.

Žalba se podnosi Upravnom vijeću.

Odluka Upravnog vijeća  donesena povodom rješavanja žalbe je konačna.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Elizabeta Širić, dipl.iur.

Dokumenti za preuzimanje :
  1. ODLUKA O UPISIMA DJECE 2022./2023.
  2. POPIS DJECE – UPISI
Podjelite sa prijateljima:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on vk
Share on email

Sadržaj