OBAVIJEST – NATJEČAJ ZA UPIS DJECE

OBAVIJEST

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE

Prijave i zahtjeve za upis djece u DV Palčić Tovarnik za pedagošku 2023. / 2024. , kao i kraći program predškole za djecu koja ne pohađaju redovni vrtićki program, roditelji će i ove godine podnositi osobno putem usluge e-Upisi koja je dio sustava e-Građani.

Za korištenje usluge e-Upisi potreban je pristup internetu i važeća vjerodajnica niske razine za prijavu u sustav e-Građani.

Prijava i zahtjev za upis djeteta moći će se podnijeti u redovnom upisnom roku od 11. do 19. svibnja 2023. godine.

Tekst Natječaja za upis bit će pravovremeno objavljen na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik.

Roditeljima koji nemaju uvjete za pristup e-Upisima na raspolaganju će biti tehnička potpora Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik, Hrvatskih dragovoljaca 5, Tovarnik uz obveznu prethodnu najavu putem e-maila dvpalcic.tovarnik@gmail.com radi određivanja termina.

Konačna bodovna lista bit će objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik i web stranici  www.palcictovarnik.hr  najkasnije do 15. lipnja 2023. god.

Podjelite sa prijateljima:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on vk
Share on email

Sadržaj