OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

OBAVIJEST 

KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA (jedan izvršitelj), određeno, puno radno vrijeme, do kraja ped. god. 2023./24. (NATJEČAJ OBJAVLJEN 31. 10. 2023. GODINE)

I

Povjerenstvo zaduženo za provedbu natječaja, uvidom u natječajnu dokumentaciju natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik te oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik od 31. 10. 2023. godine do 8. 11. 2023. god., za prijam u radni odnos na određeno, do kraja ped. god. 2023./24., puno radno vrijeme, na radno mjesto  odgojitelja/ice djece rane i predškolske dobi (jedan izvršitelj/ice),

utvrdilo je da:

    • se na natječaj raspisan u razdoblju od 31. 10. 2023. god. do 8. 11. 2023. god. prijavila 1 kandidatkinja koja udovoljava formalnim uvjetima natječaja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) čl. 24. i to:
  • MATEA KARDUM

        II

RAZGOVOR S KANDIDATKINJOM koja ispunjava uvjete natječaja održat će se u prostorijama Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik,  Hrvatskih dragovoljaca 5, Tovarnik, u ponedjeljak 13. 11. 2023. godine s početkom u 10.00 sati. 

Sukladno Pravilniku o radu Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik (klasa: 601-02/20-02/05, urbroj:2188/12-JT-1-05-20-18) čl. 6  i čl. 7, obavit će se razgovor kojim se utvrđuju motiviranost i kompetencije za rad na radnom mjestu odgojiteljice djece rane i predškolske dobi.

Kandidatkinja je  dužna sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu ili drugu ispravu temeljem koje se nedvojbeno može utvrditi identitet.

Ukoliko kandidatkinja ne pristupi razgovoru za posao smatra se da je povukla prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatkinjom.

   III

Ova se Obavijest dostavlja kandidatima putem elektroničke pošte i objavljuje javno na web stranici DV Palčić Tovarnik (www.palcictovarnik.hr )

Predsjednica povjerenstva za provedbu natječaja

Nada Grgić

Cijeli dokument : obavijest kandidatima 

Podjelite sa prijateljima:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on vk
Share on email

Sadržaj