Natječaj za provođnje postupka upisa djece u program predškole Dječjeg vrtića Tovarnik

Dječji vrtić Palčić Tovarnik

Hrvatskih dragovoljaca 5

Tovarnik

Upravno vijeće

KLASA: 601-05/22-01/03

URBROJ: 2196-28-2-05-22-01

Na temelju čl.1.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 43. st.1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik, na 25. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 15. lipnja 2022.god. donosi Odluku o raspisivanju natječaja za provođenje postupka upisa djece u kraći program predškole Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik za pedagošku 2022./2023. godinu, Dječji vrtić Palčić Tovarnik, Hrvatskih dragovoljaca 5, Tovarnik (dalje Vrtić) ističe na objektu dječjeg vrtića i web stranici Vrtića www.palcictovarnik.hr 

 

NATJEČAJ 

za provođenje postupka upisa djece u program predškole Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik 

za pedagošku 2022./2023. godinu

I

Upis se provodi za program predškole Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik za  djecu

školske obveznike šk. god. 2023./2024. godine,  koji ne pohađaju redovne vrtićke programe a imaju prebivalište na području Općine Tovarnik

 

II

 

Zahtjevi s dokumentacijom za upis djece zaprimat će se od 16. 6. 2022. do 24. 6. 2022. godine putem

 

  • FIZIČKA DOSTAVA: popunjeni zahtjev s dokumentacijom dostaviti u vrtić u Tovarniku, Hrvatskih dragovoljaca 5, od 9,00  do 12,00 sati tijekom radnih dana upisa.

III

 Za upis djeteta/ djece u kraći program predškole roditelj – staratelj dužan je dostaviti:

  1. Zahtjev za upis djeteta (djece) u PREDŠKOLU

( obrazac Zahtjeva preuzima se na www.palcictovarnik.hr ili osobno u Vrtiću)

  1. Preslika rodnog lista za dijete 
  2. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (djece) – OBAVEZNO (izdaje nadležni liječnik –pedijatar djeteta – djece ne stariji od mjesec dana ). 
  3. Preslika cijepnog kartona

Predsjednica Upravnog vijeća

Elizabeta Širić, dipl.iur.

 

Podjelite sa prijateljima:
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on vk
Share on email

Sadržaj